เงื่อนไขการจอง

วิธีจองที่พัก หรือโปรแกรมนำเที่ยว :
   โทรศัพท์สำนักงานเขาค้อ 056-750071-3 , 086-5491519 , 081-6045337

วิธีการชำระเงิน :
การชำระเงินค่าที่พักกรุณาชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 100% ของราคาห้องพัก และชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

การแจ้งการชำระ :
หลังจากชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งการชำระได้โดยแจ้ง ชื่อผู้จอง  แบบบ้านที่จอง  จำนวนเงิน  โอนผ่านธนาคารอะไร และหลักฐานการชำระ  ส่งเข้ามาใน Line ID : 0865491519  แล้วทางรีสอร์ทจะส่งใบจองบ้านพัก และเส้นทางการเดินทางให้ลูกค้า

เงื่อนไขการเข้าพัก :

   * เช็คอินได้ตั้งแต่ 14.00น.เป็นต้นไป และเช็คเอ้าท์ได้ไม่เกิน 12.00น. หากเกินกว่าระยะเวลาที่ทางรีสอร์ทกำหนด ทางรีสอร์ทปรับเป็นชั่วโมง (ชั่วโมงละ 1,000 บาท)
   * กรณีที่ท่านต้องการพักต่อ ให้แจ้งความประสงค์ก่อน 10.00 น. ที่ Front Reception
   * ทางรีสอร์ทจำกัดผู้ที่เข้าพักในแต่ละแบบ เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก และจะได้ไม่เป็นการรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น

   * ทางรีสอร์ทไม่อนุญาติให้ลูกค้านำสัตว์เลี้ยงเข้าพักในรีสอร์ททุกกรณี หากฝ่าฝืนทางรีสอร์ทปรับเพิ่ม
3,000 บาท
   * การเลื่อนเข้าพักจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเข้าพัก และสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้งภายใน 3 เดือน
   * การยกเลิกเข้าพัก ทางรีสอร์ทสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี
   * เมื่อลูกค้ายกเลิกที่จะเข้าพักแล้ว ลูกค้าจะต้องหาช่องทางขายให้แขกท่านอื่นต่อไปเอง
   *
ไม่อนุญาตประกอบอาหาร และรับประทานอาหาร หรือ เครื่องดื่มภายในห้องพัก
   * ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งเสียงดัง หรือทำสิ่งที่เป็นการรบกวนผู้อื่น ตั้งแต่ 22.00น.เป็นต้นไป
   * หากลูกค้าลืมทรัพย์สินไว้หรือสูญหาย ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
   * กรณีทรัพย์สินรีสอร์ทเสียหายหรือสูญหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาของทรัพย์สินนั้นๆ