เงื่อนไขการจอง

วิธีจองที่พัก หรือโปรแกรมนำเที่ยว :
สามารถติดต่อทาง โทรศัพท์ 086-7111542 , 080-599-4452 หรือทาง Line ID : pawinee_1 ในเวลาทำการ 8.00 - 19.00 น. ทุกวัน


วิธีการชำระเงิน :
การชำระเงินค่าที่พักกรุณาชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 100% ของราคาห้องพัก และชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  " ชื่อบัญชี : ภาวิณี สุดนุ่ม " โดยผ่านธนาคารดังนี้

 

 

การแจ้งการชำระ :
หลังจากชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งการชำระได้โดยแจ้ง ชื่อผู้จอง  แบบบ้านที่จอง  จำนวนเงิน  โอนผ่านธนาคารอะไร และหลักฐานการชำระ  ส่งเข้ามาใน Line ID :  แล้วทางรีสอร์ทจะส่งใบจองบ้านพัก และเส้นทางการเดินทางให้ลูกค้า


เงื่อนไขการเข้าพัก :

   * เช็คอินได้ตั้งแต่ 14.00น.เป็นต้นไป และเช็คเอ้าท์ได้ไม่เกิน 12.00น. หากเกินกว่าระยะเวลาที่ทางรีสอร์ทกำหนด ทางรีสอร์ทปรับเป็นชั่วโมง (ชั่วโมงละ 1,000 บาท)
   * กรณีที่ท่านต้องการพักต่อ ให้แจ้งความประสงค์ก่อน 10.00 น. ที่ Front Reception
   *
อัตราเข้าพักส่วนเกิน เด็กเล็ก-เด็กโต อายุต่ำกว่า 9 ปี และสูงไม่เกิน 110 ซม. (ยกเว้นเด็กทารก) ท่านละ 500 บาท / ผู้ใหญ่ ท่านละ 650 บาท ราคาต่างตามวัน
   * ทางรีสอร์ทจำกัดผู้ที่เข้าพักในแต่ละแบบ เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก และจะได้ไม่เป็นการรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น
   * หากมีผู้เข้าพักเข้าพักเกินจำนวนที่ระบุในใบยืนยันการจอง ทางรีสอร์ทสามารถปรับ
4,000 บาท/ท่าน
   * ทางรีสอร์ทไม่อนุญาติให้ลูกค้านำสัตว์เลี้ยงเข้าพักในรีสอร์ททุกกรณี หากฝ่าฝืนทางรีสอร์ทปรับเพิ่ม
3,000 บาท
   * การเลื่อนเข้าพักจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเข้าพัก และสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้งภายใน 3 เดือน
   * การยกเลิกเข้าพัก ทางรีสอร์ทสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี
   * เมื่อลูกค้ายกเลิกที่จะเข้าพักแล้ว ลูกค้าจะต้องหาช่องทางขายให้แขกท่านอื่นต่อไปเอง
   *